Martin Dojčár

 • 4 január 2023

  Prečo potrebujeme spiritualitu?

  Nie som fundamentalista! Nezamieňam si prst ukazujúci na mesiac s mesiacom samotným (zen buddhistický kóan). Neverím, že môžem preliať more do…

 • 7 júl 2022

  Ako sa prejavuje sebatranscendencia v reálnom živote?

  V novembri roku 1948 sa mu na lakti objavil malý nádor. Hoci bol operačne odstránený (február 1949), vzápätí sa objavil ďalší…

 • 12 jún 2022

  Kde začína joga?

  Kvapky potu mi stekali po tvári a nehlučne dopadali na podložku. Na perách som cítil chuť soli. Môj dych sa miesil…

 • 6 jún 2022

  Joga a šálka kávy

  Bolo popoludnie a miestnosťou sa niesla vôňa kávy. Sedeli sme ako obvykle zaborení v pohodlných kreslách v rohu miestnosti, kam sotva doliehal ruch…

 • 19 september 2016

  Tandemový zoskok alebo ako som hľadal seba

  Bol to strhujúci zážitok. Všetko vibrovalo životom; myslel som, že sa rozletím do priestoru… Zem sa približovala, ale počiatočný strach…

Avatar photo

Doc. PaedDr. Martin Dojčár PhD. pôsobí ako docent v odbore religionistika na Trnavskej univerzite v Trnave a šéfredaktor vedeckého časopisu Spirituality Studies. Špecializuje sa na komparatívne štúdium jogy a mystiky, ako aj na medzináboženský dialóg. Publikoval celý rad prác z týchto oblastí, knižne vyšli jeho monografie Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši, Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko, Sebatranscendencia: antropologický model, Self-Transcendence and Prosociality a Spirituálny dialóg.

e-mail