Martin Dojčár

 • 7 júl 2022

  Ako sa prejavuje sebatranscendencia v reálnom živote?

  V novembri roku 1948 sa mu na lakti objavil malý nádor. Hoci bol operačne odstránený (február 1949), vzápätí sa objavil ďalší…

 • 12 jún 2022

  Kde začína joga?

  Kvapky potu mi stekali po tvári a nehlučne dopadali na podložku. Na perách som cítil chuť soli. Môj dych sa miesil…

 • 6 jún 2022

  Joga a šálka kávy

  Bolo popoludnie a miestnosťou sa niesla vôňa kávy. Sedeli sme ako obvykle zaborení v pohodlných kreslách v rohu miestnosti, kam sotva doliehal ruch…

 • 19 september 2016

  Tandemový zoskok alebo ako som hľadal seba

  Bol to strhujúci zážitok. Všetko vibrovalo životom; myslel som, že sa rozletím do priestoru… Zem sa približovala, ale počiatočný strach…

 • 6 júl 2016

  Prečo potrebujeme médium o spiritualite?

  Prečo nestačí novinový stĺpček, rubrika v časopise, príležitostná správa, reportáž, článok? Prečo venovať spiritualite celé médium? Možno preto, že spiritualita nie…

Avatar photo

Doc. PaedDr. Martin Dojčár PhD. pôsobí ako docent v odbore religionistika na Trnavskej univerzite v Trnave. Špecializuje sa na komparatívne štúdium mystiky a medzináboženský dialóg. Publikoval celý rad textov z oboch oblastí, knižne vyšli jeho monografie Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši a Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko.

e-mail