Martin Dojčár

  • 6 júl 2016

    Prečo potrebujeme médium o spiritualite?

    Prečo nestačí novinový stĺpček, rubrika v časopise, príležitostná správa, reportáž, článok? Prečo venovať spiritualite celé médium? Možno preto, že spiritualita nie…

  • 20 jún 2016

    Prečo potrebujeme hovoriť o spiritualite?

    Hovorí sa, že spiritualita je osobná vec – patrí do prísne osobnej, nie verejnej sféry. Spiritualita niekomu splýva s psychickým prežívaním…

Avatar photo

Doc. PaedDr. Martin Dojčár PhD. pôsobí ako docent v odbore religionistika na Trnavskej univerzite v Trnave a šéfredaktor vedeckého časopisu Spirituality Studies. Špecializuje sa na komparatívne štúdium jogy a mystiky, ako aj na medzináboženský dialóg. Publikoval celý rad prác z týchto oblastí, knižne vyšli jeho monografie Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši, Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko, Sebatranscendencia: antropologický model, Self-Transcendence and Prosociality a Spirituálny dialóg.

e-mail