Značka: karma

 • 14 jún 2022

  Žijeme v úžasnej dobe

  Gejza M. Timčák

  Odhoďme svoj strach, žijeme v krásnej dobe! Sme na vrchole spoločenskej tolerancie. Dnes sa v mene tolerancie a politickej korektnosti iba pousmejú nad…

 • 14 október 2016

  Karmický zákon

  Milan Polášek

  Vo filozofii jogy sa niekedy stretáme s pojmom karmický zákon. Sú to poznatky získané v stavoch nadzmyslového vnímania (meditácie), kde už rozumová…