Značka: dharma

  • 14 jún 2022

    Žijeme v úžasnej dobe

    Gejza M. Timčák

    Odhoďme svoj strach, žijeme v krásnej dobe! Sme na vrchole spoločenskej tolerancie. Dnes sa v mene tolerancie a politickej korektnosti iba pousmejú nad…