Milan Polášek

 • 29 august 2017

  Ásany

  „Ásana je pevná a príjemná poloha. Majú sa uvoľniť prvky napätia a pozornosť obrátiť k nekonečnu. Odstraňuje to útoky dvojíc protikladov.“ (Jogasútra…

 • 5 august 2017

  K histórii jogy u nás

  Keď v uplynulých desaťročiach našu krajinu navštívili viacerí učitelia jogy zo zahraničia, domnievali sa, že o joge nič nevieme, že nám budú…

 • 17 február 2017

  Úvod k telesným cvičeniam

  K telesným cvičeniam patrí v aštangajoge jej tretí stupeň, teda ásany, „jogové telesné polohy“. K cvičeniam ásan je potrebná určitá príprava, ktorá…

 • 27 január 2017

  Joga a telovýchova

  Ľudia, ktorí športujú sú zdravší a žijú dlhšie. Nesprávne je vyhovárať sa len na znečistené ovzdušie, nekvalitné potraviny, nedostatok liekov, apod….

 • 20 január 2017

  Ánanda joga

  Sanskritský výraz ánanda znamená blaženosť. Tento výraz má zmysel len v trojici sat-čit-ánanda (bytie-vedomie-blaženosť). Ánanda joga by pre niekoho mohlo znamenať,…

Avatar photo

Milan Polášek patril medzi priekopníkov a popularizátorov jogy na Slovensku. Jeho kurzy hathajogy na Lekárskej fakulte UK, FTVŠ UK, Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a STU v Bratislave si získali veľkú obľubu študentov aj verejnosti. Milan Polášek bol spoluautorom metodiky výučby jogy v ČSSR (1984) a zakladateľom Jogovej spoločnosti (1990). Jeho publikačná činnosť zahŕňala celý rad odborných článkov, ako aj viacero monografií a prekladov. Jeho knihy Joga (1985) a Joga: osem stupňov výcviku (1990) patria medzi klasické učebnice jogy.

e-mail