Značka: životospráva

  • 10 december 2016

    Výživa podľa jogy

    Milan Polášek

    Účinok výživy na svoj telesný a duševný stav si ľudia zvyčajne uvedomujú len v krajných situáciách. Napríklad, keď zistia, že po ťažkej…