Značka: perenializmus

  • 2 jún 2017

    Záhrada Pravdy

    Milan Špak

    V rozličných tradíciách je božská podstata človeka označovaná ako bódhi, átman, srdce – Intelekt (chápaný Eckhartovským increatus et increibile) či ako…