Značka: karman

  • 14 október 2016

    Karmický zákon

    Milan Polášek

    Vo filozofii jogy sa niekedy stretáme s pojmom karmický zákon. Sú to poznatky získané v stavoch nadzmyslového vnímania (meditácie), kde už rozumová…