Značka: ánanda joga

  • 20 január 2017

    Ánanda joga

    Milan Polášek

    Sanskritský výraz ánanda znamená blaženosť. Tento výraz má zmysel len v trojici sat-čit-ánanda (bytie-vedomie-blaženosť). Ánanda joga by pre niekoho mohlo znamenať,…