Milan Špak

  • 2 jún 2017

    Záhrada Pravdy

    V rozličných tradíciách je božská podstata človeka označovaná ako bódhi, átman, srdce – Intelekt (chápaný Eckhartovským increatus et increibile) či ako…

Avatar photo

Mgr. art. Milan Špak, ArtD. je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (reštaurovanie výtvarných diel na papieri) a Technickej univerzity v Košiciach (ateliér voľnej tvorby prof. R. Sikoru). Doktorandské štúdium v študijnom programe Voľné výtvarné umenie absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici (ateliér prof. Ľ. Hološku). Od roku 2000 vystavuje doma aj v zahraničí (USA, ČR, Maďarsko, Rumunsko). Absolvoval viacero pobytov v Ázii (India, Nepál, Pakistan, Tibet, Zanskar), Európe a USA. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Venuje sa výtvarnému umeniu, hudbe a prekladom diel perennialistických autorov.

e-mail