Vaše 2 % z dane

Prečo poukázať?

Prispejete k šíreniu fundovaných a serióznych informácií o spiritualite.

Pomôžete rozvoju unikátneho časopisu o spiritualite Spirituality Studies. Spirituality Studies publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí spirituality, ako sú rôzne smery autentickej indickej jogy, buddhizmu, či kresťanskej mystiky v spolupráci s medzinárodnou redakčnou radou renomovaných odborníkov. Časopis má nekomerčný a neziskový charakter, jediným zdrojom jeho financovania sú dary. Publikované články sú profesionálne spracované a voľne dostupné na www.spirituality-studies.org.

Medzinárodné kvalitatívne štandardy si okrem entuziazmu vydavateľského tímu vyžadujú aj finančné investície, ako sú investície do profesionálnej jazykovej redakcie alebo do registrácie v databázach vedeckých časopisov.

Ako na to?

Ak ste zamestnanec

Do 15.02.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 €), alebo 3 %, ak ste odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane. Pozor: IČO musí byť zarovnané sprava! Všetky potrebné tlačivá sú dostupné TU.

Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane spoločne s Potvrdením o zaplatení dane (v prípade poukázania 3 % aj s Potvrdením o odpracovaní aspoň 40 hodín dobrovoľnícky) doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.04.2021.

Ak ste fyzická osoba

Vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane z príjmu, alebo 3 %, ak ste odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali..

V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte kolónky na poukázanie 2 % (alebo 3 %) z dane v prospech prijímateľa:

názov: Spoločnosť pre štúdium spirituality
právna forma: 701 združenie
IČO: 42407061 (SID sa nevypĺňa)
sídlo: Pekinská 17, 040 13 Košice

Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska (v prípade poukázania 3 % aj s Potvrdením o odpracovaní aspoň 40 hodín dobrovoľnícky) a zaplaťte daň z príjmov zvyčajne do 31.03.2021.

Ak ste firma

Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane právnických osôb (najnižšia čiastka, ktorú môžete poukázať je 8 €).

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí sa jednať o Spoločnosť pre štúdium spirituality), môže poukázať iba 1 % z dane: vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí sa jednať o Spoločnosť pre štúdium spirituality), môže poukázať 2 % z dane: vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte údaje o prijímateľovi (časť IV):

názov: Spoločnosť pre štúdium spirituality
právna forma: 701 združenie
IČO: 42407061 (SID sa nevypĺňa)
sídlo: Pekinská 17, 040 13 Košice

Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad zvyčajne podľa vášho sídla a zaplaťte daň z príjmov v zákonnej lehote.

Neradi vypĺňate formuláre?

Radi vám pomôžeme!
Stačí nás kontaktovať.

editor@spirituality-studies.org
0915 736 707