Vaše 2 % z dane

Prečo poukázať?

 Spiritualita patrí medzi veľké témy súčasnosti. Svojou finančnou podporou prispejete k šíreniu fundovaných informácií o spiritualite a pomôžete rozvoju unikátneho vedeckého časopisu o spiritualite Spirituality Studies. Časopis publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí spirituality, ako sú rôzne smery kresťanskej mystiky, indickej jogy, buddhizmu, či islamského súfizmu. Publikované štúdie, články a blogy sú voľne dostupné pre širokú verejnosť na stránke www.spirituality-studies.org.

Medzinárodné kvalitatívne štandardy pre vedecké časopisy si okrem entuziazmu vydavateľského tímu vyžadujú aj finančné investície, ako sú napríklad investície do profesionálneho spracovania časopisu.

Ako na to?

Ak ste zamestnanec

Do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 €), alebo 3 % ak ste odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane. Pozor: IČO musí byť zarovnané sprava! Editovateľný formulár Vyhlásenie nájdete TU.

Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane spoločne s Potvrdením o zaplatení dane (v prípade poukázania 3 % aj s Potvrdením o odpracovaní aspoň 40 hodín dobrovoľnícky) doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30. apríla 2024.

Ak ste fyzická osoba

Vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane z príjmu, alebo 3 % ak ste odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte kolónky na poukázanie 2 % (alebo 3 %) z dane v prospech prijímateľa:

názov: Spoločnosť pre štúdium spirituality
právna forma: 701 združenie
IČO: 42407061
sídlo: Pekinská 17, 040 13 Košice

Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska (v prípade poukázania 3 % aj s Potvrdením o odpracovaní aspoň 40 hodín dobrovoľnícky) a zaplaťte daň z príjmov zvyčajne do 31. marca 2024, prípadne v predĺženej lehote do 30. júna 2024, resp. 30. septembra 2024.

Ak ste firma

Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane právnických osôb (najnižšia čiastka, ktorú môžete poukázať je 8 €).

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí sa jednať o Spoločnosť pre štúdium spirituality), môže poukázať iba 1 % z dane: vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí sa jednať o Spoločnosť pre štúdium spirituality), môže poukázať 2 % z dane: vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte údaje o prijímateľovi (časť IV):

názov: Spoločnosť pre štúdium spirituality
právna forma: 701 združenie
IČO: 42407061 (SID sa nevypĺňa)
sídlo: Pekinská 17, 040 13 Košice

Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad zvyčajne podľa vášho sídla a zaplaťte daň z príjmov v zákonnej lehote.

Neradi vypĺňate formuláre?

Radi vám pomôžeme!
Stačí nás kontaktovať.

editor@spirituality-studies.org
0915 736 707