Ochrana osobných údajov

Kto sme?

Spirituality Studies je vedecký časopis, ktorý publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí spirituality v anglickom jazyku. Časopis vydáva Spoločnosť pre štúdium spirituality v spolupráci s Mníšskym medzináboženským dialógom (DIMMID), Európskou úniou jogy (EUY) a Medzinárodnou stieťou pre štúdium spirituality (INSS).

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje o autoroch

Digitálne publikácie časopisu Spirituality Studies obsahujú osobné údaje o autoroch jednotlivých článkov, osobitne ich mená, pracoviská, emailové adresy a fotografie. Autori udeľujú súhlas s publikovaním svojich osobných údajov úkonom zaslania svojich článkov na recenzné konanie vydavateľovi časopisu, Spoločnosti pre studium spirituality.

Cookies

Pozri Zásady cookies

Vložený obsah z iných webových stránok

Texty na našej stránke môžu obsahovať vložený obsah z iných webových stránok. Vložený obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o používateľoch, používať súbory cookies, vkladať ďalšie sledovanie tretej strany a monitorovať interakciu návštevníka s týmto vloženým obsahom vrátane sledovania interakcie návštevníka s vloženým obsahom v prípade, že používateľ je na danej webovej lokalite prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje?

Vaše údaje zdieľame s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb tretích strán: Mailchimp, Darujme.sk a Google analytics. Je tomu tak z nasledujúcich dôvodov: službu newsletter poskytuje Mailchimp, náš darovací portál poskytuje Darujme.sk a Google Analytics poskytuje Google na sledovanie návštevnosti. Obsah digitálnych publikácií je zdieľaný s externými citačnými databázami vedeckých časopisov na účely indexácie publikovaných článkov. Digitálne publikácie sú tiež dostupné pre knižnice alebo iné informačné archívy.

Vo všetkých prípadoch Spirituality Studies len spravuje vaše údaje.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Ak sa prihlásite k odberu nášho newslettera, vaša emailová adresa a jej metadáta sa uchovávajú, kým sa neodhlásite zo zoznamu prijímateľov. Používatelia zaregistrovaní na našej webovej stránke majú uložené svoje osobné údaje v ich používateľskom profile. Všetci používatelia môžu zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje, s výnimkou zmeny mena používateľa. Správca webových stránok má prístup k týmto údajom.

Aké sú vaše práva?

Môžete požiadať o zaslanie súboru osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete nás tiež požiadať, aby sme vymazali všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. To nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.

Kontaktné informácie

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, alebo ak chcete požiadať o odstránenie alebo zmenu vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese editor@spirituality-studies.org.