Darujte

Poslaním časopisu Spirituality Studies je publikovať vedecké štúdie, odborné články, vzdelávacie materiály a informácie, ktoré sa tematicky vzťahujú k spiritualite vo všetkých jej podobách. Časopis súčasne poskytuje fórum pre zdieľanie osobnej duchovnej skúsenosti. Spojením akademického, skúsenostného a didaktického prístupu k skúmaniu spirituality časopis vytvára unikátnu platformu pre porozumenie fenoménu spirituality a konštruktívny dialóg medzi rôznymi perspektívami a metódami jeho skúmania.

Časopis Spirituality Studies má nekomerčný a neziskový charakter, jediným zdrojom jeho financovania sú dary. Časopis nevyberá od autorov poplatky za publikovanie príspevkov, publikované príspevky ani nepredáva. Všetky príspevky sú voľne dostupné na webovom sídle časopisu www.spirituality-studies.org.

Pravidelné publikovanie časopisu Spirituality Studies plne závisí od finančných darov. Svojou dobrovoľnou finančnou podporou sa môžete aj vy podieľať na projekte medzinárodného časopisu o spiritualite – Spirituality Studies.