Volume 6 / Issue 1 SPRING 2020

S p i r i t ua l i t y S t u d i e s 6 - 1 S p r i n g 2 0 2 0 5 1 Radovan Šoltés References Altrichter, Michal. 2013. Krátké dějiny křesťanské spirituality . Olomouc: Refugium. Benedict of Nursia. The Holy Rule of St. Benedict. Translated by Boniface Verheyen. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library. https://www.ccel. org/ccel/b/benedict/rule/cache/rule. pdf. Referred to asRegula Benedicti . Benda, Jan. 2010. “O meditaci, psychoter - apii a psychospirituální krizi.” In Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice , edited by Jan Honzík. Praha: DharmaGaia. Burian, Jan. 2010. Meditace z pohle - du neurověd. In Jednota v  rozmanitosti. Buddhismus v České republice , edited by Jan Honzík. Praha: DharmaGaia. Creswell, David J. 2007. “Neural Cor - relates of Dispositional Mindfulness During Affect Labeling.” Psychosomatic Medicine69 (6): 560–565. D’Aquili, Eugene, and Andrew B. Newberg. 2004. “The Neuropsychology of Aesthetic, Spiritual and Mystical States.” Zygon(r) 35 (1): 39–51. Desborders, Gaelle et al . 2012. “Effects of Mindful-Attention and Compassion Meditation Training on Amygdala response to Emotional Stimuli in an Ordinary, Non-meditative State.” Frontiers of Human Neuroscience6: 292. https:// doi.org/10.3389/fnhum.2012.00292. Dojčár, Martin. 2017. Sebatranscendencia: antropologický model . Trnava: Dobrá kniha. Duchoňová, Lenka. 2015. “Premeny v čitateľskom správaní velektronickom prostredí.” In Literární a knižní kultura v digitálním věku , edited by Lenka Poříz - ková and Martina Navrátilová, 27–32. Olomouc: Univerzita Palackého. Dutton, Kevin. 2018. Moudrost psychopatů . Praha: Portál. Fiores de, Stefano, and Tullo Goffi. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vy - dří: Karmelitánské nakladatelství. Green, Joel B. 2015. Conversion in Luke-Acts: Divine Action, Human Cognition, and the Peo - ple of God. Grand Rapids: Baker Academic. Greenfield, Susan A. 1998. The Hu - man Brain . New York: Basic Books. Guigo II. Scala Paradisi . 1995. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. Haidt, Jonathan, 2006. The Happiness Hy - pothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom . NewYork, NY: Basic Books. Haluzová, Katarína. 2015. “Čítanie v  rýchlom svete.” In Literární a knižní kultura v digitálním věku , edited by Lenka Poříz - ková and Martina Navrátilová, 23–26. Olomouc: Univerzita Palackého. Jamison, Christopher. 2006. Finding Sanctuary: Monastic Steps for Everyday Life . London: Weidenfeld & Nicolson. Koukolík, František. 2014. Mozek a jeho duše . Praha: Galen. Koukolík, František. 2012. Nejspanilejší ze všech bohů . Praha: Karolinum. Kulišťak, Petr. 2003. Neuropsychologie . Praha: Portál. Newberg, Andrew B. 2010. Principles of Neurotheology. Farnham: Ashgate Publishing. Říčan , Pavel. 2007. Psychologie nábožen - ství a spirituality . Praha: Portál. Sládek, Karel, and Viliam Kopecký. 2017. Spiritualita a  psychosomatika . ČervenýKostelec: Mervart. Smékal, Vladimír. 2017. Psychologie duchovního života . Brno: Cesta. Spitzer, Manfred. 2012. Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen . München: Droemer. Stenger, Christiane. 2014. Lassen Sie Ihr Hirn nich unbeaufsichtigt . Frankfurt am Main: Campus. Stewart, Columba. 1998. Prayer and Community: The Benedictine Tradition . New York, NY: Orbis Books. Stossel, Scott. 2014. My Age of Anx - iety . London: Windmill Books. The Cloud of Unknowing and Other Works. 1982. Harmondsworth: Penguin. https://archive.org/details/bookofcontemplat00unde/ page/n1/mode/2up/search/beginner. Vácha, Marek Orko, and Karel Satoria. 2013. Život je sacra zajímavej . Brno: Cesta. Zacks, Jeffrey M. et al . 2009. “Reading Sto - ries Activates Neural Representations of Perceptual and Motor Experiences.” Psychological Science20 (8): 989–999. Zaviš, Monika. 2011. “Spirituálna neurove - da ako nová paradigma interreligiózneho dialógu.” InGlobalizácia a náboženstvo , 160–170. Prešov: Prešovská univerzita.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=