Ásany

Ásany

„Ásana je pevná a príjemná poloha. Majú sa uvoľniť prvky napätia a pozornosť obrátiť k nekonečnu. Odstraňuje to útoky dvojíc protikladov.“ (Jogasútra…

K histórii jogy u nás

Keď v uplynulých desaťročiach našu krajinu navštívili viacerí učitelia jogy zo zahraničia, domnievali sa, že o joge nič nevieme, že nám budú…

Indická hudba dnes aneb malý (demýtizující) kaleidoskop

Když se řekne „indická hudba“, mnohým z nás se možná hned podvědomě vybaví něco velice tajemného: sitár, oparem zahalená mystika, permanentní…

Malé zpravodajství z putování po Himalájích II.

Co je uvnitř chrámu a jaký druh požehnání poutníci obdrží jako odměnu za strastiplnou cestu nevím – nechtělo se mi totiž…

Záhrada Pravdy

V rozličných tradíciách je božská podstata človeka označovaná ako bódhi, átman, srdce – Intelekt (chápaný Eckhartovským increatus et increibile) či ako…